Ønsker du å ha modellen vår «Ut av et voldelig eller vanskelig forhold» på ditt hjemsted?

Ønsker du å ha modellen vår «Ut av et voldelig eller vanskelig forhold» på ditt hjemsted?

For å kunne starte et slik tilbud der du bor er det viktig at vi har kontakt med ressurspersoner som kan lede en slik gruppe. Vi trenger en koordinator, psykologer og en polititjenestemann. Det holder ikke med disse profesjonene om ikke vedkommende er spesielt interessert i dette, villig til å gi av seg selv og sin tid – samt ha tro på at det går an å gjøre forandringer.

Vi kan hjelpe til i starten, sende foredragsholdere og kanskje være med på det første møtet. Vi har søkt Justis- og beredskapsdepartementet om midler til å gjennomføre slike ting – om vi får midlene blir det lettere for oss. Hvis ikke må de som ønsker å ha hjelp betale for reise og opphold om vi skal komme rundt.

Kontakt oss over påske for en eventuell samtale om dette.

 

Artikkelategori: