Dørum vil behandle voldsmenn

Justisminister Odd Einar Dørum (V) vil behandle menn som er voldelige mot kvinner i en ny handlingsplan mot kvinnevold.

Regjeringens nåværende handlingsplan «Vold mot kvinner» ble vedtatt i 2000 under Dørums forrige periode som justisminister, og fokuserer på å beskytte kvinner mot vold - ikke behandling av menn.

- At menn som ikke mestrer sinnet sitt skal få gjennomgå behandling, er noe vi vil gå tungt inn med i den nye handlingsplanen, slår justisminister Odd Einar Dørum fast.

Også bruk av tvang - for eksempel ved å dømme menn til behandling - kan bli aktuelt.

Arbeidet med den nye handlingsplanen starter rett over nyttår, samtidig som den gamle planen går ut og skal evalueres.

Den gjeldende planen handler i stor grad om hvordan man kan beskytte kvinner med voldsalarm, besøksforbud, varetektsfengsling av voldelige menn og i ytterste fall at kvinner må få ny identitet

Håndbok
Politiet har også fått en egen håndbok om hvordan man kan avdekke vold i familier.

- Det strafferettslige vil fortsatt bli ivaretatt, men behandling av menn kan bli et supplement og en videreføring av den gamle planen. Det er fortsatt mye som må gjøres, understreker Dørum.

I statsbudsjettet for neste år er det lagt inn halvannen million kroner til sinnemestringsprogram for menn.

Det er foreløpig ikke klart om en slik behandling vil skje i forbindelse med soning av fengselsstraffer for vold, eller om tilbudet vil bli gitt på et annet tidspunkt.

Odd Einar Dørum mener norske forskere, blant annet behandlings- og kompetansesenteret «Alternativ til Vold», er europeiske pionerer i metoder som kan få voldelige menn til å mestre sinnet sitt.

Involverer barna
Nylig ble boken «Menns vold mot kvinner», som er skrevet av 14 forfattere, presentert. Boken er et bestillingsverk til Regjeringens eksisterende handlingsplan «Vold mot kvinner».

Alternativ til Vold har også siden 1987 hatt et frivillig behandlingsprogram der menn som utøver vold mot partnere, kan få hjelp.

- Vår vurdering av behandlingen viser at 70-75 prosent av mennene slutter å slå. Erfaringene i Norge er svært gode, og vi bør bygge ut et landsdekkende tilbud, mener psykolog Marius Råkil, som er faglig leder av tilbudet til menn på Alternativ til Vold.

Han har også vært redaktør for boken «Menns vold mot kvinner».

Regjeringens nye handlingsplan vil også fokusere på barn som vokser opp i voldelige familier, i tillegg til behandling av voldsmennene.

Fra VG

 

Artikkelategori: