Kurs for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner

Hieronimus gir førstehjelp til deg som er utsatt for, eller sliter med ettervirkninger av vold i nære relasjoner. Vi vet at behovet er tilstede, fordi vi i løpet av 16 år har gjennomført kurs i målgruppen. Vi vet at mange ønsker hjelp, men vegrer seg for å ta kontakt. Dette er årsaken til at vi tilbyr gratis konsultasjoner frem til 16.11 i år. Tilbudet er ett eller flere møter med våre fagfolk, som i alle år har drevet våre kurs.

Du melder din interesse ved å ta kontakt på telefon til Hieronimus: 402 33 936

 

Brosjyre om vold i nære relasjoner

Artikkelategori: