Om Alternativ til Vold

Alternativ til Vold (ATV) er et kompetanse- og behandlingssenter på vold, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. ATV startet i 1987, som det første samtaletilbud i Europa for menn som utøver vold mot samlivspartner.

Alternativ til Vold er lokalisert 10 forskjellige steder i Norge, med hovedkontor i Oslo. I tilegg finner du oss 5 andre steder i Norden. Er du usikker på hvor du skal henvende deg, ta gjerne kontakt med hovedkontoret i Oslo for videre hjelp.

Åpningstider er : Mandag til fredag fra 09.00- 15.00 Stengt alle helligdager.

Tlf tid: 12.00 – 13.00

Oslo
Telefon: 22 40 11 10
E-post:post@atv-stiftelsen.no

Drammen
Telefon: 32 83 06 30
E-post: drammen@atv-stiftelsen.no

Stavanger
Telefon: 51 93 43 43
E-post: stavanger@atv-stiftelsen.no

Kristiansand
Telefon: 94 16 91 59 eller 99 30 12 34
E-post: kristiansand@atv-stiftelsen.no

Asker & Bærum:
Telefon: 22 40 11 10 
E-post: askerogbaerum@atv-stiftelsen.no

Vestfold
Telefon: 90 75 18 14 eller 46 41 86 62
E-post: cecilie.guldvog@atv-stiftelsen.no

Telemark
Telefon: 35 55 98 00
E-post: telemark@atv-stiftelsen.no

Arendal
Telefon: 46 88 94 95 (ikke sms)
E-post: arendal@atv-stiftelsen.no

Tromsø
Telefon: 77 28 11 60
E-post: tromso@atv-stiftelsen.no

Nedre Romerike
Telefon: 40 00 16 64
E-post: nedreromerike@atv-stiftelsen.no

Bergen
Telefon: 55 60 31 99
E-post: bergen@atv-stiftelsen.no

 

Artikkelategori: