”Sjef i eget liv” – en bok om kognitiv terapi.

Gi en bok til noen du er glad i, eller les en selv. Jeg kan selvsagt ikke garantere du blir gladere, men du blir i alle fall klokere.

Forfatter Ingvard Wilhelmsen.
Hertervig forlag.
Kan bestilles gjennom Psykiatrisk Opplysningsfond.

Ingvard Wilhelmsen har hovedstilling som professor dr.med ved institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.
Vi kjenner ham vel best som Hypokonderlegen, han som skrev boken ! hypokondri” Pax Forlag 1997, startet Hypokonderklinikken i Bergen og tok hypokondri på alvor og ga pasienter med denne tilstanden hjelp, respekt og forståelse. Samt krevde at lidelsen ble tatt på alvor.
Wilhelmsen har nå skrevet en bok om kognitiv terapi.
Å så kjedelig tenker du kanskje, det er jo skrevet side opp og side ned om dette.
Kan det komme noe mer utav dette emnet nå som vi ikke har hørt før.
Svaret mitt er ja.
Denne boksen er svært spesiell. Den fokuserer på at du skal være sjef i ditt eget liv, at ingen andre skal være det. For å klare dette må vi ha innsikt og forståelse i våre mekanismer, samspill med andre og tenkemåte.
Den personen som er vanskeligst å se klart og objektivt er oss selv.
Synet vi har på oss selv, andre mennesker, fortiden, døden og verden avgjør hvilke automatiske tanker og følelser vi opplever i en gitt situasjon.
Hva styrer mine følelser? Hvordan kan jeg finne mine grunnholdninger? Er det mulig å skille mellom ekte og tenkte problemer? Hvordan kan jeg endre meg? Disse spørsmålene belyses utfra kognitiv terapi.
Kan du stole på tankene og følelsene dine? Er du en katastrofetenker? Vil dine konklusjoner regelmessige være feilaktige, og selv om du er sjalu behøver det ikke bety at din partner har noen på si? Dette får du hjelp å se på.
Boken er så lettlest, skrevet i et så enkelt språk og teknikker for å endre ens situasjon er så godt eksemplifisert med cases at man ikke trenger å kunne verken fagterminologi eller metoder innen psykologi for å få full forståelse av innholdet.
Jeg vet det ikke er lett å konsentrere seg om å lese bøken når depresjonen henger som en mørk sky over en, ei heller om tankene springer fra det ene til det andre, men for all del : prøv.
Jeg vil tørre å påstå at begynner du å lese vil du bli fasinert over hvor mye man kan kjenne seg igjen i, lære av og endatil dra på smilebåndet noen ganger når man møter seg selv i døren i et eksempel.

Eva R.

”KAMPEN OM HÅPET”
En bok om livshjelp.
Forfattere Audun Myskja og Bjarte Vinnes.
Fagbokforlaget 2003

Fortellingen til den unge kreftpasienten Bjarte Vinnes er utgangspunktet for
Kampen om håpet.
Han skildrer de siste månedene han levde med en livstruende sykdom. Denne beretningen berikes med opplevelser og betraktninger fra de nærmeste pårørende.
Lege Audun Myskja forteller om sitt møte med Bjarte og gir samtidig en innføring i komplementære tiltak ved kreft – alt fra kosthold, naturpreparater og tilskudd til emosjonell frigjøring og åndelig vekst. Boken er full av håp og muligheter, en bok som kan gi støtte og inspirasjon for andre i samme situasjon – og for dem som er satt til å hjelpe dem. Fremfor alt er boken et sterkt menneskelig dokument om livsvilje og kjærlighet.

Boken er skrevet for alle som på en eller annen måte blir rammet av kreft. Den er også høyaktuell for folk som jobber i helsevesenet.

Bjarte Vinnes døde i august 2000, 34 år gammel av ondartet føflekk kreft. Han arbeidet som sosionom, var gift med Oddveig og etterlot seg to barn. Han var glad i friluftsliv, musikk og mennesker og i livet selv.

Audun Myskja er lege og spesialist i allmennmedisin. Han har de senere år ledet prosjektene Individualisert musikk i eldreomsorgen og musikk i siste livsfase ved Geria, Ullevål sykehus og i Kirkens Bymisjon. Han er faglig leder ved Senter for Livshjelp, veileder pasienter og pårørende i egenomsorg, leder prosjektet å finne rytmen i regi av Norges Parkinsonsforbund og er mye brukt i undervisning om komplementære og lindrende tiltak for alvorlig syke og døende.

( Omtale tatt fra forlagets presentasjon av boka )

TID FOR TERAPI
Psykoterapi i praksis
Medz Forlag 2005. medz.forlag@gmail.com
En optimistisk, kortfattet ” lærebok” i psykiatri for hvermann.
Dessuten.
Hva foregår egentlig i en psykoterapi ?

Dette er en annerledes bok om psykiatri slik faget er oppfattet av en norsk psykiater med mer enn 40 års erfaring i klinisk virksomhet som lege. Annerledes fordi den ikke først og fremst er opptatt av diagnoser, men menneskelige konflikter. Annerledes fordi den henvender seg til mennesker, ikke til såkalte pasienter eller såkalte fagfolk. Annerledes er den også fordi den er lettlest og forståelig også uten psykiatriske forkunnskaper og befridd for vanskelige faguttrykk.
Optimistisk fordi forfatterens egne erfaringer som terapeut tilsier det. Gjennomgangstemaet i boken er det som foregår i terapitimene mellom den angstfylte mannen Daniel og hans psykiater. Boken omhandler også mange andre emner slik som alkoholisme, stoffmisbruk, schizofreni, affektive sykdommer, psykopati, angstnevroser,, depresjoner, medikamentmisbruk, familieterapi, ekteparterapi og annet.
Drømmetolkning er en viktig del av Daniels terapi. Drømmer er en rik og verdifull kilde til økt forståelse av eget sjeleliv. Ofte kan de rent av gi nøkkelen til innsikt og utvikling – bort fra nevrosen, mot trygghet, ro og harmoni.
Mentale problemer oppstår i relasjon til samfunnsproblemer. Derfor behandles samfunnsforhold som skolevesen, materialisme, familieoppløsning og avkristning som delårsaker til psykisk utrygghet og mistrivsel hos barn, ungdom, voksne og eldre.
Forfatteren tilhører ingen bestemt skole, men er overbevist om at de fleste retninger innen psykiatrien har noe verdifullt å by på.. Tilnærmingen er utpreget elektrisk og empirisk, trass i at forfatteren er utdannet psykoanalytiker og godkjent veileder i psykoterapi. Erfaringene i det lange liv som lege har lært han å være optimist mht menneskers muligheter.
Fortelleren er født og oppvokst i Oslo. Artium på Hegdehaugen. Studerte medisin i Oslo. Cand.med i 1963. Spesialutdannelse i psykiatri ved Psykiatriska Kliniken i Lindkøping, Sverige. Overlege i Oslo ved Statens Forvernsenter i tiden 1970 til 1978. Etter dette klinisk spesialistpraksis i Bærum og de siste 20 årene på Nesodden. Tidligere utgitt tre bøker. ” Stoffmisbruk, psykiatri og samfunn”.
”Artikler og foredrag”, (Aschehougs).
” Natt - tider- Dagboksblad”, en samling prosalyriske småstykker, (Aschehoug).
Romanen vant 1.pris på forlagets konkurranse om beste bok i serien ” Ung i dag”.

( Omtalen fra vaskeseddelen til Forlaget )

 

Artikkelategori: