Fagstoff

— Patologisering av livet

Faksimile av første halvdel av kommentaren «Patologisering av livet» fra Le Monde diplomatique, gjengitt med tillatelse
  • I Le Monde diplomatique mars 2018 har psykiateren Gérard Pommier en kommentar om den voldsomme veksten i antall psykiatriske diagnoser i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) – fra 60 diagnoser i DSM-I i 1952 til 410 i DSM-IV i 1994.

    Ingressen:

    Patologisering av livet

Mer om patologisering av livet

Faksimile av andre halvdel av kommentaren «Patologisering av livet», gjengitt med tillatelse fra Le Monde diplomatique

Faksimile av andre halvdel av kommentaren «Patologisering av livet» til psykiateren Gérard Pommier fra Le Monde diplomatique mars 2018 ligger ved denne artikkelen, gjengitt med tillatelse. Problemet som Pommier tar opp, er også berørt i kapittel 2.5 «The definition of depression» i artikkelen «The Antidepressant Web - Marketing depression and making medicines work» i tidsskriftet International Journal of Risk & Safety in Me

«On Being Sane in Insane Places»

På nettsiden til «De nasjonale forskningsetiske komiteene» er den berømte studien til David L. Rosenhan omtalt – «On Being Sane in Insane Places», sitat:

«Psykologen David Rosenhan sendte han 8 psykisk friske deltakere til ulike psykiatriske sykehus. De ble lagt inn med diagnosen schizofreni. Sykehuspersonalet oppdaget ikke at de egentlig var friske. Det oppdaget imidlertid de som virkelig var syke.»

Bipolar 3, eller kanskje 4?

Diagnosesystemene utvikler seg stadig. Fra før kjenner vi bipolar 1 og 2, men forskere har funnet flere.

Vi tar ikke sjansen på å oversette dette, men bipolar 3 gruppen dekker de som får oppstemte perioder utløst av antidepressiva eller rusmidler.

THE EVOLVING BIPOLAR SPECTRUM
Hagop S. Akiskal and Olavo Pinto
The Psychiatric Clinics of North America 22/3, sept 1999: 517-46

Selvmordshindring: barbari eller barmhjertighet?

Kan det å hindre et annet menneske i å ta sitt eget liv bedømmes som en moralsk forkastelig eller moralsk forsvarlig handling?

Når en leder tar livet sitt

Flere bedrifter og arbeidsplasser havarerer på grunn av dårlige personlige lederegenskaper enn av økonomiske årsaker, skriver Harald Reppesgaard

Nedbygging av plassar utanom sjukehus

løpet av 2001 vart det om lag 490 færre plassar i vaksenpsykiatriske institusjonar utanom sjukehus. Dette er ein nedgang på 17,5 prosent. Samstundes auka talet på plassar i dei vaksenpsykiatriske sjukehusavdelingane.

- MÅ ha bedre rutiner for oppfølging av tvang

- For og ettervern av psykotiske pasienter og pasienter på tvungen ettervern svikter, derfor blir en del av disse pasientene hentet av politiet. Dette kunne vært unngått om systemet hadde tatt mer ansvar sier Bergens Psykiateren Dag Oulie i en kommentar til Hieronimus Internett.

Av Eva Rognvik

LOV OM ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN

(PSYKISK HELSEVERNLOVEN)
- BISTAND FRA POLITIET

Det følger av politilovens § 2 nr 5, jfr politiinstruksens § 2-2 nr 5, at politiet på anmodning plikter å yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov og sedvane. Videre skal politiet etter politilovens § 2 nr 6, jfr politiinstruksens § 2-2 nr 6, samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører politiets virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for det.

Snill - når han ikke slår

Psykolog Torkil Berge
Kvinner som mishandles: Det er en som bryter norsk lov og en annen som er offer – og bruk av vold er et kriminelt forhold.

Kvinner som er utsatt for mishandling kan ha nytte av andre kvinners erfaringer. Mange opplever at det er vanskelig å bryte ut av forholdet, selv om en ønsker å gjøre dette. Samtidig fører det å føye seg ikke til at mishandlingen stopper. Over tid kan episodene med vold etableres som en "normal" del av samlivet.

Sider

Abonner på RSS - Fagstoff