Rettigheter

Bergen Familie Advokat AS

Logoen til Bergen Familie Advokat AS

Trygderettigheter

Et av arbeidsområdene Hieronimus satser sterkt på er å hjelpe folk å komme igjennom trygdejungelens irrganger. Dette er ikke enkelt, men det viser seg at om vi står på, støtter dem som søker og ikke gir opp, så har vi lykkes i en del saker som i utgangspunktet så ganske håpløse ut. Vi har opparbeidet oss en del erfaring gjennom årene, og vil her prøve å formidle dette.

Dekning av tannlegeutgifter

I kjølvannet av angstplager følger det for mange ulike grader av tannlegeskrekk. Det er lett å skjønne at en for mange fobisk tilstand ikke blir bedre når man tenker på at man må sitte rolig i en stol med munnen full av alskens ledninger.

Sosialkontorene

Hjelpen sosialkontorene gir, varierer fra kommune til kommune og fra sosialkontor til sosialkontor. Denne informasjonen er hentet fra en brosjyre som er utarbeidet av et sosialkontor i en drabantby utenfor Bergen.

Hjemmetjenesten, pleie og omsorgstjenesten ivaretar pleie og omsorgs oppgaver i hjemmene. For eksempel sykepleie, hjemmehjelpstjenester og husmorvikar. Her er det samarbeid med lege, sosialkontor og spesialisthelsetjenesten.

Lån til kjøp av brukt bolig

Svært mange med psykiske problemer sliter med dårlig økonomi og har av den grunn ikke klart å opprette et godt nok forhold i en bank til at banken er villig til å innvilge boliglån.

Noen tips
Boliglån gis vanligvis med så og så mange prosent finansiering, resten skal være egenkapital eller annen prioritetslån. Dette betyr at drømmen om egen bolig faller i grus, eller at et kommunalt lån til en aksjeleilighet i et borettslag blir eneste løsningen.

Abonner på RSS - Rettigheter