Antidepressiva kan endre din personlighet

Ifølge en studie utført på vegne av det amerikanske helsevesenet kan medisiner med virkestoffet Paroxetine gjøre folk både mindre nevrotiske og mer utadvendte, skriver Reuters.

Paroxetine finnes i blant annet Paroxat, Paroxetin og Seroxat, som selges som reseptbelagte midler i Norge.

Vanskeligere å gjøre deg flau

Virkestoffet skal også kunne gjøre brukerne mindre negative og emosjonelle og vanskeligere å gjør motløse og flaue.

- Våre funn viser at moderne antidepressiva delvis virker ved å korrigere de viktigste risikofaktorene for å utvikle depresjon, sier Tony Z. Tang ved Northwestern University i Chicago.
- Dramatisk

Etter 12 uker merket alle de 240 som var med i studien bedring på sine depressive symptomer. Men de 120 som tok Paxil merket også en signifikant endring i sin nevrotisme og utadvendthet sammenlignet med andre grupper.

- Pasientene som tok paroxetine rapporterte om 6,8 ganger større endring i nevrotisme og 3,5 ganger så mye på utadvendthet som de som tok placebo-piller.

- Det er en dramatisk forskjell, sier Tang, og forklarer at man tidligere har trodd at endring i personligheten kom fordi man fikk depresjonen mer under kontroll.

Funnene kan gjøre det lettere å forutse hvem som er i risikogruppen for alvorlige depresjoner og hvilke pasienter som kan bli bedre med behandling.

Studien er publisert i siste utgave av The Archives of General Psychiatry, som kom ut mandag.

 

Artikkelategori: