Antidepressiva kan redusere risikoen for selvmord hos eldre

Kilde: , 23. mai 2005 Reuters Health

Atlanta:
På den siste amerikanske psykiatrikongressen ble det presentert data fra en undersøkelse med 200 eldre pasienter som var henvist til psykiatrisk sykehus hvor man fant at bruk av antidepressiva, inkludert selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI), reduserte risikoen for selvmordsforsøk med omkring 50%.

Resultatet fra denne studien ser altså ut til å være det motsatte av hva man finner ved bruk av tilsvarende legemidler hos en gruppe barn og ungdom.

Dr. Barak, professor i alderspsykiatri ved Tel-Aviv universitetssykehus, sier at hvis du er eldre og deprimert, og samtidig bruker antidepressiva som en del av behandlingen, vil du halvere risikoen for selvmordsforsøk.

Han minner også om at ingen tidligere studier har undersøkt denne effekten hos eldre pasienter. Fokuset har utelukkende vært omkring barn og ungdom.

Blant eldre, sier professor Barak, er over 70% av alle selvmord knyttet til depresjon, og undersøkelsen viser at behandling med antidepressiva kan redusere dette tallet.

 

Artikkelategori: