Besettende om psykopati

Pernille Dysthe er nå bokaktuell med dokuromanen ”Besettelsen – en historie om avhengighet”. I likhet med hennes første bok ”Hyper – en beretning om uro” (2006) som handlet om forfatterens oppvekst med ADHD, bygger også ”Besettelsen” på hennes personlige erfaringer. Men denne gangen på en helt annen arena. Nettsjekking er bakteppe for dramaet som utspiller seg mellom de to hovedpersonene Nemesis og Sfinxen. De treffer hverandre på nettet og Dysthe beskriver hvordan den tilsynelatende uskyldige forelskelsen gradvis glir over i et destruktivt forhold, med Sfinxen som den kontrollerende parten og Nemesis som den underkastende.

Knut Bronder, psykiatrisk sykepleier og assisterende generalsekretær i ADHD Norge, skriver følgende på forfatterens hjemmeside www.besettelsen.no:
”Besettelsen kan du lese på to måter og den ene vil være nyttesløs. Å lese den som kiosklitteratur er umulig og de som prøver på det vil ikke skjønne noe. Jeg måtte skjerpe meg og følge med, hoppene frem og tilbake er en nydelig måte å beskrive (det jeg i alle fall opplevde) som psykopatens diktatur på. Vanligvis beskrives psykopaten som den onde og den andre som et offer, en leseren oppfordres til å synes synd på. Her blir det annerledes. Sfinxen fremstiller du ikke som ond, men en følelseskald og ekstremt manipulerende person som dekker sitt narsissistiske behov ved å utnytte kontaktbehovet til et søkende individ. Det er vel her jeg spesielt synes at du gjør det annerledes enn andre. Du tillegger ikke jeg-personen "det er synd på meg, stakkars meg"-rollen. I stedet skildrer du et menneske som søker, som har sine kontaktbehov samt de seksuelle driftene som følger med i en forelskelse og hvordan dette utvikler seg når hersketeknikken til Sfinxen slår inn.” … ”Dette er en bok som krever tenkning og refleksjon hos leseren fordi temaet er så gjenkjennbart og pløyer inn der andre ikke har turt.”

Psykolog og parterapeut Frode Thuen har også lest Besettelsen. Han uttaler på Dysthes hjemmeside at hun på en innsiktsfull måte får frem den dynamikken som kan oppstå i en del usunne parforhold. ”Dette har absolutt overføringsverdi til parforhold generelt, og trenger ikke nødvendigvis å knyttes til nettsjekking, selv om mye av handlingen kretser rundt akkurat det. Jeg allerede anbefalt den til flere av mine klienter, hvor dette er et relevant tema", skriver Thuen.

Boken kan bestilles hos www.haugenbok.no og www.tanum.no

   

Besettende om psykopati

Artikkelategori: