Bipolar 3, eller kanskje 4?

Diagnosesystemene utvikler seg stadig. Fra før kjenner vi bipolar 1 og 2, men forskere har funnet flere.

Vi tar ikke sjansen på å oversette dette, men bipolar 3 gruppen dekker de som får oppstemte perioder utløst av antidepressiva eller rusmidler.

THE EVOLVING BIPOLAR SPECTRUM
Hagop S. Akiskal and Olavo Pinto
The Psychiatric Clinics of North America 22/3, sept 1999: 517-46

BIPOLAR I FULL-BLOWN MANIA
BIPOLAR I 1/2 DEPRESSION WITH PROTRACTED HYPOMANIA
BIPOLAR II DEPRESSION WITH HYPOMANIA
BIPOLAR II 1/2 CYCLOTHYMIC DEPRESSION
BIPOLAR III: ANTIDEPRESSANT-ASSOCIATED HYPOMANIA
BIPOLAR III 1/2 BIPOLARITY MASKED - AND UNDMASKED - BY STIMULANT ABUSE
BIPOLAR IV HYPERTHYMIC DEPRESSION

Kilde: Prof. Fred Holsten, Psykiatrisk klinikk ved Haukeland Universitetssjukehus

Artikkelategori: