En bok til ettertanke !

CATCH 99

Lanser Forlag
Forfatter Tormod Bakke.

Tormod Bakke er kjent for blant annet sitt mangeårige arbeide for at psykiatrien skal bli mer human og menneskevennlig/verdig.
Han har vært redaktør i Søkelyset, et magasin som tar opp og setter et kritisk søkelys på psykiatrien og pasientbehandling innen psykiatrien.
Han har også vært leder for Pasientorganisasjoner We shall Overcome.
Gjennom sine uredde artikler og synspunkter gjennom tiår er det ingen tvil om at Bakke har vært med på å endre og forbedre situasjoner for mennesker med psykiske lidelser, møtet deres med behandlingsapparatet og behandlingen som blir gitt.
Det er derfor veldig gledelig at Tormod Bakke har valgt å utgi unike erfaringer og kunnskap han har tilegnet seg gjennom mangeårig innsats for psykisk syke samt gjennom sin egenerfaring som psykiatrisk pasient.

Tormod Bakke sier selv :

Noen sa engang at når verden er så ond og urettferdig er det ikke først og fremst fordi de onde gjør så mye ondt, men fordi de gode gjør så lite.
Kanskje, delvis. Men jeg vil hevde at årsaken er like mye at de gode ikke kan beherske seg. I troen på at man kjemper for en god sak blir mennesker blinde, og lar målet helliggjøre middelet.
Og der oppstår kimen til nytt hat og mye urett.

Jeg er ingen helt, snarere en anti-helt. Men jeg har i en årrekke blitt stående i fremste rekke i en rettferdig sak, nemlig psykiatripasienters rett til å bli behandlet som likeverdige med andre, med rett til selv å bestemme viktige ting i sitt eget liv, selv om man blir ansett som gal. En dag vil dette være en selvfølge, men slik er det ikke i dag. Underveis i dette arbeidet har jeg mottat mange betroelser, og av og til sett dypt inn i menneskers liv. Svært lite av slikt går jeg videre med.

Jeg har lyst å ta deg som leser med innenfor murene på et psykiatrisk sykehus, til å gi deg et glimt inn i enkelte viktige hendelser i mitt liv både innenfor og utenfor psykiatrien. Dette er ikke noen fullstandig selvbiografi, men jeg forteller ting som ingen annen kunne fortalt.

Jeg tror ikke på helter, jeg tror ikke på skurker. Som mennesker har vi både det gode og det onde i oss.

Jeg kan ikke forklare min egen galskap. Det kan ikke de normale heller. Derfor blir denne boka slik den er. Men kanskje interessant og lærerik likevel ?

 

Artikkelategori: