Har Svensk rapport om antidepressiva skremt deg ?

I helgen skrev norske media om en rapport som ble offentliggjort i den svenske avisen Expressen.
Rapporten handlet om bivirkninger og skadevirkninger som ble påstått var knyttet til de nye typene antidepressiva.
Hieronimus har fått telefoner og e.post fra mennesker som er blitt veldig skremt av dette.

Vi vil derfor her anbefale dem som går rundt og er nervøs og har spørsmål om å kontakte legene sine.
Det er ikke å plage legen eller å mase å ta opp slike ting som man blir skremt av.
Vi anbefaler dere også å kontakte produsentene av de nevnte medikamenter, de har første hånds kjennskap til
alle innrapporteringen av bivirkninger. Det har også Statens legemiddleverk
Det er bedre å spørre en gang for mye enn å la dagene bli ødelagt av engstelse og grubling over det som står i media.
Les også våre tidligere artikler om dette emnet.

Telefonnummer
Fontex - Produsent ; Eli Lilly . Telefon 22881800
Zoloft - Produsent ; Pfizer. Telefon 67526100
Cipramil - Produsent ; Lundbeck – Telefon 67529070
Remeron – Produsent : organon. Telefon 66764400
Seroxat – Produsent : Glaxo Smith Kline. Telefon ; 22702000
Efexor – Produsent ; Wyeth Lederle. Telefon ; 40002340

Med vennlig hilsen oss på Hieronimus

 

Artikkelategori: