Ny bok av Odd Lingjærde

Boka ”Depresjon og angst” med undertittel; hvor mye hjelper medisin, er en svært viktig og oppklarende bok om medikamentell behandling av angst og depresjonslidelser.

Forfatter av boka er Odd Lingjærde, som nå er pensjonist, har vært overlege og professor i psykiatri ved Åsgård sykehus og Universitetet i Tromsø. Senere ved Gaustad sykehus og Universitetet i Oslo.
Odd Lingjærde har spesiell interesse for psykofarmakologi og har tidligere utgitt boka ” Psykofarmaka, som er en av de mest utbredte og anvendte bøkene i Skandinavia på dette feltet.
” Depresjon og angst” er først og fremst skrevet for personer uten medisinsk utdannelse, ikke minst med tanke på dem som selv har en av de lidelsene som boka forteller om eller deres pårørende.
Dette ekskluderer ikke at også helsepersonell og behandlere vil ha god nytte av å lese boka.
Forfatteren sin hovedhensikt med boka er å orientere om de muligheter som i dag finnes for effektiv medikamentell behandling av ulike former for angst og depresjon som generalisert angstlidelse, panikklidelse, tvangslidelse, sosial angst lidelse og post traumatisk stresslidelse.
Det blir brukt pasient eksempler som etterfølges av hvordan disse kan behandles med medikamenter, spesielt av typen antidepressiva og angstdempende stoffer.
I tillegg redegjøres det for hvilke begrensninger slik medikamentell behandling også kan ha, hvilke bivirkninger som kan oppstå og om alternativ tileggsbehandling med psykoterapi.
Lingjærde klarer med denne boka også å korrigere den omtrent ensidige negative vinklingen media de siste årene har hatt på medikamentell behandling av angst og depresjonslidelser.
Med stoisk ro og tålmodighet imøtegår han useriøse teser som dessverre altfor ofte er blitt fremsatt av enda mer useriøse synsere som hevder seg å være klokere enn de fleste.
Selv om boka fokuserer på medikamentell behandling er den ikke doserende, men snarere orienterende. Den er skrevet med nøkternhet og når man leser den skjønner man at det faktisk finnes både god hjelp og behandling selv om man har en psykisk lidelse.
Språket i boken er lett å forstå selv om man ikke er en fagperson Dette gjør at boka blir tilgjengelig for alle som ønsker å lese om angst og depresjon, men som ikke har bakgrunnserfaring eller er bevandret i fagterminologien.

Skrevet Av Eva Rognvik
Informasjonssenteret Hieronimus
Tlf : 55360548

Bokas Tittel : Depresjon og angst , hvor mye hjelper medisiner ?
Forfatter : Odd Lingjærde

Høyskoleforlaget 2004.
 

Artikkelategori: