Om narsissistisk personlighet

Det har ikke kommet godt nok frem i media om denne lidelsen (nå faller brikkene på plass).
Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en diagnose som har visse fellestrekk med psykopati. Diagnosen finnes ikke i det europeiske diagnosesystemet ICD, men finnes derimot i det amerikanske diagnosesystemet DSM («Narcissistic Personality Disorder»).
ICPC-2: P80

Noen mener at denne personlighetsforstyrrelsen oppstår som følge av vanskelige opplevelser i tidlig barndom, men akkurat hvordan dette skjer er det flere ulike teorier om. Sigmund Freud snakket om «primær narsissisme», en naturlig tilstand for nyfødte barn, og «sekundær narsissisme» som betyr at personen ikke kom ut av spedbarnstilstanden og dermed vokser opp med et udekket behov for bekreftelse av sitt eget selv.
En person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse fremstår som «selvopptatt», men det er en overflatisk og altfor enkel beskrivelse. Egentlig mangler personen en klar oppfatning av sitt «Selv». Som et desperat forsøk på kompensasjon for dette prøver personen til enhver tid og på forskjellige måter å bringe omgivelsene til å bekrefte eksistensen av personens «Selv», ettersom den eneste måten personen kan ha noe hint om personlig egentlig eksistens er gjennom meldinger fra andre. Bekreftelse og tilbakemelding fra omgivelsene er naturligvis viktig for alle mennesker, men for en person med narsissistisk personlighetesforstyrrelse er behovet desperat, som om personen ville opphøre å eksistere dersom andre ikke retter sin oppmerksomhet mot dem.
Likevel mangler en person med NPD/«NPF» i en forstand muligheten til å anerkjenne andre personer som selvstendige vesener. Dermed opplever de ingen personlig trang til å vise respekt for andre, og har ikke normal mulighet til å føle empati og egosentrisk adferd blir viktig for å dekke behovet for egen beskreftelse. Oppførsel som kan se respektfull og/eller empatisk ut er motivert av mål styrt av bevisste/ubevisste behov for selv-bekreftelse. Det vil si at tilsynelatende respektfull og empatisk fremferd fra en person med denne forstyrrelsen er et virkemiddel som blir brukt aktivt i en slags svindel for å manipulere omgivelsene.
Siden en person med «NPF» mangler en klar oppfattelse av seg selv har personen vanskelig for å ha noen mening eller oppfatning av noe som ikke er direkte relevant for personens egen agenda. Derfor er det nødvendig å kopiere normale mennesker så godt som mulig når det gjelder fremvisning av personlige kvaliteter. Verdisyn, meninger, smak, talemåter og så videre, blir hentet fra andre, og den syke personen fremfører i neste omgang det som skal forestille tegn på ekte, egne personlige kvaliteter. De kopierer det de oppfatter som akseptabelt og høyverdig, for det dekker deres grandiose behov for bekreftelse. Herav kommer begrepet det falske «selvet», som utgjør fasaden de omgir seg med. Kritikk avslører at denne fasaden er meget sårbar og oppfattes derfor av slike som alvorlige krenkelser. Ofte kan talemåter høres ut som «copy & paste» og virke unaturlige og kanskje absurde i sammenhengen. Angivelige synspunkter og meninger kan være vanskelige å følge presentasjonen av, kan ha dårlig innbyrdes sammmenheng og til og med avvike grunnleggende ifra personens faktiske handlinger og livspraksis. «Forestillingen» kan virke forvirrende for den som er «publikum», og inntrykket i tillegg blir forverret av at den syke selv åpenbart ikke legger merke til mangel på sammenheng i uttalelser.
Narsissistisk personlighetsforstyrrelse regnes som vanskelig å kurere.

Kilde, satirelaboratoriet, opplysningskontoret

 

Artikkelategori: