Tvangsinnlegger på nåde

Over en tredel av alle psykiatriske institusjoner som tvangsinnlegger pasienter, har enten utilstrekkelig personell eller uegnede bygninger. De tvangsinnlegger i dag på nåde fra Sosial- og Helsedirektoratet. De 30 institusjonene har kun fått midlertidig godkjennelse til å drive med tvang. Det vil si at de enten ikke har tilstrekkelig med personell, eller har en bygningsmasse som ikke egner seg. BEKYMRER Etter innføringen av ny lov om psykisk helsevern 1. januar 2001, skal alle institusjoner som tvangsinnlegger mennesker ha godkjenning fra myndighetene til å gjøre det. Loven er streng med hensyn til hvilke krav institusjonen må oppfylle for å få godkjenning. Disse er blant annet enerom og god dekning av helsepersonell som leger, psykiatere, psykologer og sykepleiere. Den strenge loven skal sikre psykiatriske pasienters rettsvern. Som Dagsavisen skrev nylig, stues psykiatriske pasienter sammen på dobbeltrom for å få plass på avdelingene. Selv om situasjonen har bedret seg siden den første runden med godkjenninger høsten 2001, er det fortsatt bekymringsverdig at så mange institusjoner ikke godkjennes. - Det bekymrer oss noe. Det er ikke det største problemet vi har innen psykisk helsevern, men det må jo være slik at alle institusjoner på sikt kan godkjennes, sier Arild Gjertsen i Sosial- og Helsedirektoratet til journalist Jørgen Hyvang i Dagsavisen. BEDRING Ved forrige runde var det 68 institusjoner (61 prosent) som kun fikk midlertidig godkjenning. I dag er tallet nede i 30 (34 prosent). 57 institusjoner er godkjent. 17 institusjoner har ikke søkt om ny godkjennelse, og Sosial- og Helsedirektoratet regner med at disse ikke lenger har pasienter innlagt på tvang. Tiden institusjonene har fått til å oppfylle kravene i loven varierer. - Når det gjelder store sykehusavdelinger, må dette komme i orden relativt raskt. I de mindre avdelingene er det nok ikke så aktuelt å ruste opp institusjonene til å klare kravene. Da er det bedre å finne nye og bedre tilbud til disse pasientene, sier Gjertsen. ROGALAND VERST Når det gjelder fordelingen i landet, er det Rogaland som skiller seg ut som den dårligste gutten i klassen. Fylket huser hele 37 prosent av alle institusjonene som tvangsinnlegger med midlertidig godkjenning. - Vi forventer at Rogaland lager en ny psykiatriplan, med en moderne psykiatri bestående av distriktspsykiatriske sentre, sier Gjertsen. For de fleste institusjonene som ikke har fått permanent godkjenning, er det kvalifisert personell som er det største problemet. - Hovedproblemet er personell. Helt opplagt. Noe av utfordringen på de små institusjonene er at de ligger avsides til, og at det er veldig vanskelig å rekruttere personell dit, sier Gjertsen.  

Artikkelategori: