Om Hieronimus sitt engasjement for kvinner i voldelige parforhold

Om Hieronimus sitt engasjement i vold mot kvinner:

Hieronimus er opprinnelig et selvhjelpssenter for mennesker med angst og depresjon. Vi har holdt på med dette siden 1985 – den gangen kalte vi oss Bare Angst. I mange av gruppene vi har hatt har det ofte vært en eller flere som i tillegg til angstproblematikk også har fortalt at de sliter med vold eller psykisk mishandling fra partner. De gangene det har vært  flere med disse problemene, og det er blitt åpnet opp og snakket om har det hjulpet. 

Det var på bakgrunn av dette  vi tenkte at selvhjelpsgrupper i kombinajon med veiledning og juridisk hjelp fra erfarne terapeuter og politifolk ville kunne bringe noe nytt inn i forebyggingen og behandlingen av voldsproblematikk. Vi startet den første gruppen i 2001 sammen med Harald Andersen, tidligere politi- og lensmann, Kari Lossius og Nina Andresen, psykologspesialister fra Bergensklinikkene med lang bakgrunn i behandling av rus og avhengighet. Og modellen har vært svært vellykket.

Vi har siden dette hatt minst et kurs i året – og mange kvinner har gjennom disse kursene klart å bryte ut av voldelige og vanskelige forhold. I løpet av kurset er det en bevisstgjøringsprosess som også på en måte vaksinerer deltakerne slik at de ikke – som dessverre så ofte skjer – på ny finner en mann som er voldelig. Gjennom en innsamlingsaksjon «Sommerfugler over Askøy» samlet Askøy v/Sølvi Folkedal inn en stor sum penger til dette prosjektet vårt – så vi fikk råd til å lage den opplysningsvideoen som nå i påsken blir vist på tv2 sine kanaler.

I den forbindelse har vi opprettet en telefonvakttjeneste som skal være der om du trenger å snakke om at du kanskje er i et uheldig forhold. Vi har oversikt over krisesentre og kan være behjelpelig med å sette deg i kontakt med noen som kan hjelpe om du ønsker dette.

Du ringer på 55 56 03 04 – og trykker på den tjenesten du ønsker. Det kan være opptatt – da legger du igjen navn og/eller nummer. Si fra om det er trygt at vi ringer deg opp. Kanskje en telefon til oss kan være en begynnelse på veien til å få det litt bedre?

Artikkelategori: