Psykologer og sykkelreparatører

Flere av oss husker sikkert Inge og Sten fra Dagbladets tidlige spalter. Psykologekteparet som figurerte som den gangs Dr. Ruth, som ikke lot seg målbinde, men som hadde svar på det meste omkring sex og samliv. Muligheten til sex med klienter er en helt alminnelig erfaring de fleste terapeuter blir stilt overfor, sier den danske psykologen Sten Hegeler. Han har opplevd at klienter har truet med å anmelde ham og lyve på han når de blir avvist…

Han sier videre at dette kan skyldes en motstand klienten har mot hele behand-lingen. En som søker hjelp for sine psykiske problemer vil gjerne være frisk, og vil ikke være frisk. En snedig måte å avvæpne de «farlige» terapeu-tene på, er å lokke dem på divanen. Dette har noe med behandlingen å gjøre, det er et forsvar mot behandlin-gen. Psykoterapeuter vil stadig oppleve at klienter legger opp til dette for å ufarliggjøre terapien.

Hva da med de terapeuter som benytter seg av dette. og takker ja til eventuelle tilbud?

Hegeler påpeker at terapeuter er som sykkelreparatører og alle andre. Noen er gode og andre er dårlige. Selv har han hatt klienter som har truet med å anmelde ham når han har avvist dem. De har truet med å lyve om ham. Videre sier Hegler at dette ikke er noe nytt problem, både Jung og Reich gikk til sengs med sine klienter. Vi har tidligere antydet at enkelte terapeuter kanskje får styrket egoet sitt, når de oppdager at klienten har «lyst på» dem. Kan det ikke være noe i dette? Hegeler ber de terapeuter, og alle andre, som IKKE ønsker å få styrket egoet sitt, om å rekke opp hånden. Han tror ikke der vil være mange som sier nei. Det er jo ikke ualminnelig at pappaen er den første forelskelsen for mange unge jenter. Siden blir det læreren - så kanskje dette også kan overføres på terapeuten? Dette er et meget komplisert problem, fordi det finnes så mange problemstillinger i det, avslutter Hegeler.

Visst er problemstillingene både kompliserte og mange, men vår opple-velse går også på at «sykkelreparatørene» i mange tilfeller ikke bare faller for fristelsen, men også fremstår som den store fristene. Men hva det kommer av, kan vi heller spørre Sten Hegeler om en annen gang... Skal vi tro Sten Hegeler er psykologer som sykkelreparatører. - Noen er gode, andre er dårlige. Men ett har de felles: de er stadig utsatt for fristelser.

Kilde: Bladet Bare Angst

 

Artikkelategori: