Arkiv

Politiets befatning med psykiatriske pasienter.

Av lensmann Harald Andersen.
Laksevåg
Bergen

Vårt samfunn sier at de er meget bevisst på fagkvalitet i helse Norge. Men
et unntak finnes og det er et unntak ingen en gang har forsøkt å ta
skikkelig tak i.

Økt velferd?

Står det skrevet DUM i pannen på meg», pleier min tenåringsdatter spørre meg om når hun forventer en skikkelig forklaring av meg og blir avspist med svada.

Ikke mer skremselspropaganda

Pasienter bli skremt av psykolog

Pasienter har fått nok av medias skrekkoppslag om medisiner.
Tirsdag 2.1.02 viste Nrk programmet Faktor om den kontroversielle psykologen Ellen Kolsrud Finnøys syn på medisiner. Dette skapte sterke reaksjoner hos så vel fagfolk som brukere. Les mer på www.mozon.no

 

Depresjon hos eldre – en utfordring for oss alle

En stor utfordring
Det finnes omlag 100 000 eldre mennesker med depresjon i Norge.
Dessverre får de ikke kvalitativ behandling for lidelsen – da den kan være vanskelig å kartlegge, og da det også kan synes som om helsevesenet tar lettere på plager hos eldre enn hos yngre mennesker.

Krisehåndtering og selvmordsforebygging i arbeidssammenheng

Ved Ingrid Sivesind Mehlurn og Lars Mehlum
Ingrid Sivesind Mehlum er spesialist i arbeidsmedisin. Hun arbeider nå som spesiallege og seniorrådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Lars Mehlum er prof.dr.med. og leder av Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging. Han har bred klinisk erfaring og har gjennomført flere forskningsprosjekter på det suicidologiske krisepsykiatriske fagområdet.

Psykiatrireform forsinkes

Rot, mangler og feil i psykiatriplanene har forsinket opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Det kommer frem i en rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen kritisk til Helsedepartementet

Kutter 6280 sykehus-årsverk

TRONDHEIM (VG) Festen er over for norske sykehus. Etter ti fete år, må de fem regionale helseforetakene kutte tilsvarende 6.280 årsverk.

Etter et rekord-tiår der pengebruken er doblet og antall legeårsverk har økt med 50 prosent kvesses kuttøksen.

- Vi møter utsagnet om at helsevesenet aldri har hatt så lite penger som nå. Dette er ikke korrekt. Vi har aldri hatt så mye penger, men institusjonene har aldri vært nødt til å forholde seg til en så stram styring før.

Dørum vil behandle voldsmenn

Justisminister Odd Einar Dørum (V) vil behandle menn som er voldelige mot kvinner i en ny handlingsplan mot kvinnevold.

Regjeringens nåværende handlingsplan «Vold mot kvinner» ble vedtatt i 2000 under Dørums forrige periode som justisminister, og fokuserer på å beskytte kvinner mot vold - ikke behandling av menn.

- At menn som ikke mestrer sinnet sitt skal få gjennomgå behandling, er noe vi vil gå tungt inn med i den nye handlingsplanen, slår justisminister Odd Einar Dørum fast.

Også bruk av tvang - for eksempel ved å dømme menn til behandling - kan bli aktuelt.

Medias manglende interesse

Verdensdagen for psykisk helse har fra 1982 årlig vært arrangert 10. oktober, i hele verden, også i år som tidligere år, i Bergen.

Denne dagen er et samarbeidsprosjekt mellom Rådet for psykisk helse, Mental Helse Norge og Sosial- og helsedepartementet. Og det er med forundring jeg har vært vitne til at alle mediebedriftene i Bergen ikke har funnet interesse av å dekke noen av våre arrangement i vår by.

Seroxat og "abstinens".

Av Eva Rognvik, Hieronimus.
20 september hadde Dagsavisen og en del andre aviser her i landet nye “sensasjonelle avsløringer” om “Lykkepiller”, SSRI…og i dette tilfeller Seroxat. Drapslyst og selvmordstanker ble presentert som reaksjoner brukere kunne få når de sluttet med medisinen.

Sider

Abonner på RSS - Arkiv