Å være sterk.

Å være sterk er ikke
-å løpe raskest
-å hoppe lengst eller løfte tyngst.

Å være sterk er ikke
-alltid å vinne
-alltid å ha rett eller alltid å vite best.

Å være sterk er å se lyset
når det er som mørkest
-slåss for noe man tror på
selv om man ikke har flere
krefter igjen.

Å være sterk betyr å la være
å ta sitt eget liv.

Forfatter: 

Kine