SSFF

Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging er et nasjonalt kompetansesenter med hovedansvar for forskning, kunnskapsformidling og veiledning.