Smuler

Hadde en gang litt drømmeriver og fantasi
evne til å fortelle
men har ikke mer å gi.

Alt bla trampet i stykker
av dumme, uvettige folk.
Språket var forskjellig
det fantes ingen tolk.

Nå sitter jeg her med smuler
og sprit til å svelge dem med.
Vårherre takk og amen
hjelp meg å smuler spre.

Forfatter: 

Solveig Hansen