Hva er Hieronimus?

Hieronimus er et informasjonssenter for mennesker med angst og depresjon. Hieronimus ligger på Landås i Bergen. Hieronimus har utspring fra "Gruppen Bare Angst", som var den første selvhjelpsgruppen av dette slaget i Norge.
Informasjonssenteret Hieronimus sitt navnevalg bygger på Amalie Skrams selvbiografiske roman "Professor Hieronimus". Bakgrunnen for senteret er manglende kunnskap i samfunnet om temaet angst og depresjoner. Problemene er svært utbredt, men mangelfull kunnskap gjør at mennesker med angst og depresjon kan leve lenge med problemene uten at hverken de selv eller personene rundt dem vet hva som er årsak til plagene og hvordan man kan jobbe seg ut av problematikken eller hva man kan gjøre for å få det bedre.
 
ET FORTIET OMRÅDE
Angst og depresjoner har vært , og er fortsatt et "ikke-tema". Skam og skyldfølelse er symptomer både den som blir rammet og pårørende føler. Taushet blir en måte å lukke seg inne med problemene for å kunne leve og overleve en vanskelig fase i livet. Angst og depresjoner kan dermed sies å være illegitime lidelser. Konsekvensene kan være mange og alvorlige. Isolasjon og ensomhet rammer hverdagen til svært mange. Mangelfull behandling kan føre til tragiske utfall. Helsepersonell kommer ofte til kort når det gjelder å identifisere problemene. Ytterste konsekvens er selvmord, en løsning som har vist seg å være økende de siste årene

FOREBYGGING GJENNOM INFORMASJON
Informasjonssenteret HIERONIMUS grunnleggende og viktigste formål vil være å spre informasjon om angst og depresjon. Vi vil gjerne nå hele landet med opplysning. Vi vil forsøke å påvirke til aksept og omsorg for dem som rammes.
Vi ønsker å nå ut til skoler gjennom arbeidshefter, samarbeide med andre organisasjoner og yrkesgrupper som til daglig har omsorg med barn og i fellesskap lage forebyggende opplysning.
Angst og depresjon er ikke nødvendigvis en vedvarende tilstand man må forbli i dersom man rammes. Det finnes mange veier ut. HIERONIMUS ønsker å bidra med hjelp til å åpne noen av disse veiene, og å gjøre dem allment tilgjengelige.
Informasjonssenteret Hieronimus er et brukerstyrt selvhjelps- og informasjons- senter, startet, drevet og styrt av brukere, ikke tilknyttet noen annen organisasjon
Kontaktinformasjon

Postboks 32, 5821 Bergen

Besøksadresse, Kristoffer Jansonsvei 26

 

Åpent kontor for dropp in...onsdager fra 12- 14, eller etter avtale.
Telefon: 55 56 03 04
Du kan sende epost til hinforma@online.no
Senteret er åpent mand - fred mellom kl. 11.00 - 14.00.
Forumleder:
Eva Rognvik, Hieronimus