Åpent sår

mitt hjerte
det er som et åpent sår
som aldri får gro

min kropp
er revet i filler
flådd for all hud
ligger jeg hjelpeløs i veikanten
og skriker på hjelp

jeg tørster etter
å få være menneske igjen
uten ustanselig sjelelig tortur

jeg tørster etter
å kjenne normale følelser
etter å kjenne
at sårene begynner å gro

leve
kan jeg godt med arr
men flådd for alt skinn
hudløs
ustanselig i psykisk smerte
ser jeg at min livsvev
er i ferd med å revne

balsam
fra dine hender
gir meg ny hud
den kjærlighet du gir meg
gir anestesi for mitt gledesløse sinn

din kjærlighet
vil gi meg kraft
til å blomstre
til å skape den kunst
jeg ble født til å dele

gi meg din legende kraft

Forfatter: 

Terje Lerøy