Alle ting er relative

Ho sto ved huset heime og måtte inn.
Ene foten føre den andre ville ho ta
gjennom døra.
Setja fot fram og vandra inn og eta kveldsmat.
Dette var tanken.
Men inne var det kaldt - visste ho.
Der sat faren og venta med stygge ord
og flaska fil leppene.
For henne var det varmare ute i vinterkvelden
enn inne i stova.

Forfatter: 

Svein Otto Aarland