Askeladden

Askeladden,
et eventyr om frigjøring .

Først og fremst
å kjempe for retten
til å dumme seg ut.

Hvem flere
tør gå i bresjen
for slik en sak

så lenge
hånlatteren
florerer –

etter tausheten
fordi ingen forstår
hvor du vil hen

eller hvorfor du
snakker så mye
når ingen andre –

Jantemoralen
er levende i
enhver forsamling.

Hvorfor du
når ikkejeg –
hvem er du?

Har du
fått anerkjennelse
av autoritetene

siden du
våger å
tenke selv?

Å være seg selv
det tør ikke
Per og Pål og Ola.

De fikk ikke lov hjemme
de fikk ikke lov på skolen
de fikk ikke lov siden heller.

Derfor har
de sluttet
å forsøke

å kjempe
for retten
til å være

seg selv
på godt
og vondt.

Det er dumt –
og hvis du synes
jeg er dum,

finn på no’
bedre selv –
men gjør det!

Vis deg selv
og vis især
hvor dum du er!

For det er klokt –
du blir som barn igjen
og – Askeladden!

Forfatter: 

Elin Sverdrup-Thygeson