Det trøstende barnet

Trøsten fra et barn
som forsøker å forstå
frosten i den voksnes sinn

som viser sin medfølelse
med alle sine reaksjoner
bak store øyne

fylt av angst, beven og undren
skjuler det spørsmålet:
Vil du ikke slippe meg inn?

I følelsene dine…
i vår felles ordløshet
bakom ordene:

Den voksnes hjelpeløse skrik
møtt av barnets voksende tale.
Vi er alle hjelpeløse.

Kan vi ikke hjelpe hverandre?

Forfatter: 

Elin Sverdrup-Thygeson