Dikt av den deprimerte

Skammen,
av å ikke være
sterk
trenger seg inn
i mitt sinn
for å tilintetgjøre
troen på
meg selv.

Forfatter: 

Gudrun