Ennå uprøvd veg

Er du nær
ved å gi opp
vil eg vise deg vegen
ut
til eit vegskilje

Forfatter: 

Sverre Ottestad