Frihet

Fri som fuglen
flyr jeg
bort fra angsten
alt og alle
ikke mere tynges
langt ned mot intet
mot jordens indre
seks fot under bakken
fri som fuglen
flyr jeg dit
hvor alt er lyst og godt

Hjelp meg du
la meg se lyset
mer av det som glimter
skinner i det fjerne
kom å hjelp meg
vekk fra
disse traumer

Forfatter: 

Visl