FSSS

Først kom de for å ta jødene, og jeg forsvarte dem ikke, for jeg var ikke jøde.

 

Så kom de for å ta kommunistene, og jeg forsvarte dem ikke, for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene, og jeg forsvarte dem ikke, for jeg var ikke medlem.

Så kom de for å ta meg, og det var ingen igjen til å forsvare meg.

Forfatter: 

Pastor Niemøller