Hva vil du?

Jeg ser ikke lyset ved å bli i mørket
Jeg ser ikke det vakre ved å gremmes over det som vekker avsky
Jeg ser ikke muligheter ved å henge meg opp i problemer
Jeg kjenner ikke glede ved å bli i sorgen

Uten mørket kunne jeg ikke se lyset
Uten det som vekker avsky så jeg ikke det vakre
Uten problemer fant jeg ingen muligheter
Uten sorgen kunne jeg ikke kjenne glede

Du blir ikke frisk ved å tenke på at du er syk
Du blir ikke rik av å tenke på at du er fattig
Du blir ikke lykkelig av å tenke på at du er ulykkelig

Du blir ikke bedre ved å tenke på at du er dårlig
Du blir frisk ved å tenke ”jeg er frisk”
Du blir rik av å tenke ”jeg er rik”
Du blir lykkelig av å tenke ”jeg er lykkelig”

Du blir bedre ved å tenke ”jeg er best”

Det beste du kan bli er å bli deg selv, du er perfekt