Hvem er denne reven !

Falne løv, tassende rev,
tomme brønner og
latterbrøl

kirsebær og fløyel
solens splintrende røst,
nattens svik, et hav av lik
månens magre hvilende trøst

dekket bord, valset til jord,
blod på tann gribbens sang!!

millioner av løfter,
glitter og stas,
murrende, blødende myk pupill
håpløs spion,
et hjerte fullstendig
satt ut av spill

nådeløse
forgiftede grøfter,
Igjen og igjen
reven som håner,
hesten som tramper,
svetter
og snøfter.