I det innerste rommet

Det står et barn der
og ser

Det står et barn der
og undrer seg

Det står et barn der
og gråter

Ingen kommer, ingen går
i dette rommet

Taushet, undring
og fortvilelse er alt.

Forfatter: 

Marie Beathe Fjærli