Ingen

Ingen spør kem æ e
For ingen e æ te

Og æ kjenne at det gjør mæ trist
Gråten e der
- inni mæ

Æ e
- for ingen