Jeg er

Jeg er
det uskrevne brev

Jeg er
den usagte setning

Jeg er
den utenkte tanke

..er jeg?

Forfatter: 

Morgenstjerne