Jeg lovet deg aldri en rosenhave

Vi sier det til dem
vår tids ullykeligste
vi gjør dem arverettsløse
for sine oppbrudd
fra fedrehjemmene

Hvem er vår sanne Far?

Våre fortapte søøner og døtre
vil forlate slavevilkår
blant svin i denne verdens land
de søker seg hjem til Faderhuset
ser vi at de nærmer seg det?

Ser vi dem?

Må vi villede dem nå
når de har forlatt sin trygge
eksistens blant oss verdslige
eller kan vi tillate at dette skjer
og gi dem oppmuntrende roser på
veien?

Hjem til sine rosenhaver?

Forfatter: 

Elin Sverdrup-Thygeson