MAGEN

Kor e magen min hen ?
Den e uten liv – nummen –
Kjemperedd

Forfatter: 

Sissel