Omsorg

Kom tøflende inn i rommet
søkte omsorg
kunnskap og ro
hva var det jeg fikk??!!
litt kunnskap kan hende
men langt i fra ro!!
dette er omsorg
sa de
så jeg kan
vokse og trives....
for så å bli stor

Forfatter: 

VISL