Ullfrakken

Du kledde deg alltid
i denne tykke ullfrakken
etter din far

Selv om sommeren
gikk du slik

liksom for å hindre
at livet kom for nær

Forfatter: 

Line K.Dahle