Valg

Når du ber meg
Ta et valg
Slites jeg mellom to stoler
Jeg kan ikke sette meg ned
På noen av dem
Fordi de vil knekke sammen
Under vekten av meg
Så jeg setter meg imellom
Fra gulvet ber jeg deg
Om å ta over

Når du hever stemmen din
Og roper til meg
At jeg har tatt feil
Løfter du i mine øyne
Hånden din og slår
Jeg skjønner ikke
Hvorfor du er sint
Men jeg merker smerten
Idet slaget ditt treffer

Når jeg er redd
Fører jeg deg bak lyset
Fordi du ikke lenger har
Min tillit
Jeg ber deg tro
Noe som ikke er sant
Fordi jeg ikke kan
Overlate sannheten
I dine hender

Forfatter: 

Bonni