Annet

Psyke blir syke

Lettere psykiske lidelser gir fire ganger så stor risiko for hyppige sykehusinnleggelser. Klar sammenheng Ny dansk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom lettere psykiske lidelser og somatiske innleggelser. Professor Ulrik Fredrik Malt ved Rikshospitalet leder den eneste avdelingen i Skandinavia som jobber med denne problemstillingen. Han sier tendensen er den samme i all vesteuropeisk forskning.

Familieterapi - nytter det ?

De fleste blir trolig ikke hjulpet av å gå i parterapi. I hvert fall ikke hvis vi skal dømme etter hva internasjonal forskning viser, Skriver Frode Thuen.

 

Regjeringen legger om kort tid frem Familiemeldingen,
hvor en blant annet setter søkelys på de økende skilsmissetallene. Et av de sentrale virkemidlene i arbeidet med å snu den negative utviklingen, vil være å styrke familievernet. Og det trengs. I dag venter folk opptil et halvt år på å slippe til hos en familieterapeut. Da er det ofte for sent.

Psykiatri og kompetanse

 
Situasjonen på psykiatriske poliklinikker er ofte at alle faggruppene gjør praktisk talt samme arbeid.
 

Mektigere pasienter - mer ydmyke leger?

Med fastlegeordningen er legene blitt reddere for å miste pasientene sine. Derfor er de blitt mer omsorgsfulle og yter oss bedre service. Det viser en ny undersøkelse.

Legene strekker seg litt lenger. De tar mer hensyn og arbeider mer grundig og forebyggende, sier forsker Benedicte Carlsen ved Universitetet i Bergen, som har laget undersøkelsen sammen med forsker og medisiner Ole Frithjof Norheim.

Poesilesning godt for hjertet

Diktlesning er ikke bare godt for sjelen, men også kroppen, viser ny studie.

Poesiens rytmikk vinner som kjent lett den forelskedes hjerte, men kan også være helsebringende for hjertet til den som framfører diktet.

Det viser en studie som sveitsiske og tyske forskere har utført.

- Våre funn indikerer at den nedstressende effekten av å resitere eldre poesi fører til en dypere form for avslapning etterpå, sier forskerne Dietrich von Bonin og Henrik Bettermann til Reuters.

Sider

Abonner på RSS - Annet