Annet

Eldre får livsfarleg medisin

Over 30.000 demente blir truleg medisinert med farlege medikament som ikkje virkar.

Ei ny undersøking syner at svært mange personar med demens framleis blir behandla med farlege medisinar, trass i at denne risikoen er kjent blant helsepersonell.

Ved å samle tal frå reseptregisteret har psykiater Geir Selbæk og professor Harald A. Nygaard funne at over 30.000 personar over 70 år bruker antipsykotika i Norge. Antipsykotika er ei fellesnemning på medikament som blir brukt til å handsame psykosar, mellom anna ved schizofreni.

Om narsissistisk personlighet

Det har ikke kommet godt nok frem i media om denne lidelsen (nå faller brikkene på plass).
Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en diagnose som har visse fellestrekk med psykopati. Diagnosen finnes ikke i det europeiske diagnosesystemet ICD, men finnes derimot i det amerikanske diagnosesystemet DSM («Narcissistic Personality Disorder»).
ICPC-2: P80

Besettende om psykopati

Besettende om psykopati

Pernille Dysthe er nå bokaktuell med dokuromanen ”Besettelsen – en historie om avhengighet”. I likhet med hennes første bok ”Hyper – en beretning om uro” (2006) som handlet om forfatterens oppvekst med ADHD, bygger også ”Besettelsen” på hennes personlige erfaringer. Men denne gangen på en helt annen arena. Nettsjekking er bakteppe for dramaet som utspiller seg mellom de to hovedpersonene Nemesis og Sfinxen.

Virker antidepressiva -og kan vi stole på Dagbladet

Svaret er ja – og svaret er nei!

Av Eva Rognvik
Informasjonssenteret Hieronimus, Bergen.

Wellbutrin Retard.

Et nytt behandlingsalternativ ved depresjon som ikke gir de vanlige bivirkningene som tretthet, seksuelle problemer og økt søvnbehov

Av Eva Rognvik..

Kongen anbefaler

Ingvard Wilhelmsen er på nytt kommet ut med en glimrende bok
Kongen anbefaler
-holdninger for folket.
Forfatter Ingvard Wilhelmsen
Hertervig Forlag 2006

Storebror vil se oss mer og mer

Georg Apenes, direktør i Datatilsynet, hadde 27.04 et debattinnlegg i Dagbladet om registrering av bilister som passerer bomringer.
Helsemyndighetene planlegger noe liknende for alle som oppsøker privatpraktiserende psykologer og psykiatere (Norsk pasientregister). Det er en skremmende utvikling.
Vi kommer tilbake til hvordan dette skal gjøres, i mellomtiden gjengir vi Apenes´ innlegg her. Alle registreringer hittil lekker, og det er ingen grunn til å tro at den påtenkte informasjonsbasen ikke vil, bl annet til forsikringsselskaper, arbeidsgivere osv

GODT LESESTOFF !!!!!

Pax Forlag er kommet ut med to skikkelige godbiter i vår.
” Inn med idiotene” og ” Is og ild ”.
Vi presenterer forlagets omtaler av de nevnte bøker under

To nye bøker som er verdt å få med seg.
Det er snart sommer, svale kvelder på svabergene eller i hengekøyer rundt om i de tusen hager.
Hva er vel bedre og mer avslappende enn en skikkelig virkelighetsflukt gjennom en god historie mellom to permer.

Musikk som behandling

Musikkterapi kan være en del av et langsiktig behandlingstilbud for de mest utsatte menneskene i barnevernet, de institusjonaliserte ungdommene.

Av Viggo Krüger ved Aleris Ungplan

Voldshandlinger
og psykiske problemer er et økende problem blant barn og unge under omsorg av barnevernet i Norge. Et resultat av dette er at barnevernsansatte stadig overtar ansvaret for behandlingen av kompliserte psykiske lidelser av unge mennesker. Til dette trengs det langsiktige behandlingsstrategier.

10 år siden Gudmund Hernes konkluderte ”svikt i alle ledd”

19. april 1997 la daværende helseminister Gudmund Hernes fram stortingsmeldingen som skulle bli forløperen til Opptrappingsplanen for psykisk helse. Ti år etter spør Mental Helse hvorfor Norge fremdeles ligger på verdenstoppen i tvangsbruk i psykiatrien.

Sider

Abonner på RSS - Annet