Annet

Gammel lege vond å vende

Ny kunnskap og nye retningslinjer for behandling havner nederst i skuffen hos legene, viser en dansk undersøkelse.

Allmennpraktiserende leger har et stort ansvar og sitter på mye kunnskap om mange forskjellige områder.
Men hva skjer når medisinen gjør fremskritt og nye metoder overtar for gamle?
Nye retningslinjer ender ofte opp som arkivfyll hos legene som bare fortsetter som før, mener danske forskere.

Tvangsnevroser - en slitsom lidelse

Tvangsnevroser - en slitsom lidelse
På samme måte som ved tvangstanker, kjennetegnes tvangshandlinger ved at de fremtrer som fastlåste ritualer som pasienten føler seg tvunget til å utføre.

AvInge Jarl Støylen, amanuensis og spes. i klinisk psykologi ved UiB.
Artikkel i Bergens Tidende 3dje april

Brønnpissing i korstogenes tid

Ulrik Fredrik Malt Avdelingsoverlege, professor dr.med.
Tirsdag 05.04.2005,Dagbladet

Endelig saklig informasjon om "lykkepiller"

«Lykkepiller» og selvmordsrisiko
I løpet av den senere tid har det vært flere presseoppslag med budskapet at Lykkepiller øker selvmordsfaren og Bruk av Seroxat fører til en to- til tredobling av selvmordsfaren. Dette er urovekkende utsagn, ikke minst for de mange som daglig bruker legemidler av såkalte lykkepiller. Men er det korrekt?

Av: Lars Mehlum Professor dr.med UiO

På leting etter de bortkomne sauene

Elin Sverdrup-Thygeson har et stort hjerte for dem som har falt utenfor, særlig mennesker med psykiske lidelser. Mange har sluttet å be om hjelp fordi hjelpeapparatet har lært dem å tie.

Ny bok av Odd Lingjærde

Boka ”Depresjon og angst” med undertittel; hvor mye hjelper medisin, er en svært viktig og oppklarende bok om medikamentell behandling av angst og depresjonslidelser.

Sjefbøllene herjer på arbeidsplassene

Undersåtter som bølles med av sjefen, viser tydeligere tegn på traumeskader enn foreldre som mister et nyfødt barn. Fire av fem som mobbes av overordnede, får alvorlige psykiske problemer. Lederne som herjer mest med ansatte, kan ofte være de som viser best resultater på kort sikt.

Undersåtter som bølles med av sjefen, viser tydeligere tegn på traumeskader enn foreldre som misteret nyfødt barn.
Fire av fem som mobbes av overordnede, får alvorlige psykiske problemer.
Lederne som herjer mest med ansatte, kan ofte være de som viser best resultater på kort sikt

Har Svensk rapport om antidepressiva skremt deg ?

I helgen skrev norske media om en rapport som ble offentliggjort i den svenske avisen Expressen.
Rapporten handlet om bivirkninger og skadevirkninger som ble påstått var knyttet til de nye typene antidepressiva.
Hieronimus har fått telefoner og e.post fra mennesker som er blitt veldig skremt av dette.

Bipolar 3, eller kanskje 4?

Diagnosesystemene utvikler seg stadig. Fra før kjenner vi bipolar 1 og 2, men forskere har funnet flere.

Vi tar ikke sjansen på å oversette dette, men bipolar 3 gruppen dekker de som får oppstemte perioder utløst av antidepressiva eller rusmidler.

THE EVOLVING BIPOLAR SPECTRUM
Hagop S. Akiskal and Olavo Pinto
The Psychiatric Clinics of North America 22/3, sept 1999: 517-46

Depresjon og demens

Alderspsykiatriske lidelser er forsømt innen behandlingstilbudet. Mange havner i dementgruppen som uhelbredelige mens det kanskje er muligheter for bedre livskvalitet. For andre er det depresjon som er det største problemet. Noen har en blanding
Symptomer, diagnostikk og behandling
Av Professor dr.med Knut Engedal
Geriatrisk avdeling ved Ullevål sykehus

Sider

Abonner på RSS - Annet