Annet

Hersketeknikker

Hieronimus ønsker her å formidle en serie om hersketeknikker som forfatteren Margaret Johansen hadde på trykk i Klassekampen for tretten år siden.
Artiklene er like brenn aktuelle i dag som den gangen.
Vi har sikkert alle en eller flere ganger vært utsatt for noen av de uheldige hersketeknikkene e Margaret Johansen så omgående beskriver i disse artiklene.

Skal få flere uføre i arbeid

Dagens trygderegler sørger for at mange passivt dømmes til uføretrygd på livstid, sier sosialminister Ingjerd Schou. Med den nye uførereformen skal flere ut i arbeidslivet.

av Solveig Ruud,Aftenposten

Snuoperasjon
Veksten i antall uføre har vært en hodepine for flere regjeringer. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser har ført stadig flere ut av arbeidslivet.

Flukt fra antidepressiva kan gi flere selvmord

Lykkepiller er knyttet til 18 dødsfall bare i Norge. Leder Bjarte Stubhaug i Norsk Psykiatrisk Forening frykter at økt skrekkfokus på antidepressiva kan føre til flere selvmord blant folk med alvorlige depresjoner. Antidepressiva var årsaken til at en norsk mann fikk betennelse i bukspyttkjertelen og døde. Nå er det utbetalt 1,2 millioner kroner i erstatning i saken - den første erstatningen som noensinne er utbetalt etter bivirkninger av lykkepiller.

Flest gutter får psykiatrisk hjelp

I 2002 havnet over 10.300 barn i psykiatrien på grunn av atferdsvansker og hyperaktivitet. De fleste var gutter.

Leder totalt: Dette slår Sintef fast i en ny rapport som de la fram på Verdensdagen for psykisk helse i forrige uke. Men det er ikke bare innenfor atferdsproblem og hyperaktivitet guttene er i flertall. Av de til sammen 31.000 barn som fikk behandling i psykiatrien i fjor, utgjorde guttene over 17.700, mens jenteandelen lå på 13.000 personer.

Veien til Freud

Også Sigmund Freud hadde forgjengere som brøytet veien for ham – blant andre Arthur Schopenhauer.

Nedbygging av plassar utanom sjukehus

 

løpet av 2001 vart det om lag 490 færre plassar i vaksenpsykiatriske institusjonar utanom sjukehus. Dette er ein nedgang på 17,5 prosent. Samstundes auka talet på plassar i dei vaksenpsykiatriske sjukehusavdelingane.

 

Tvangsinnlegger på nåde

Over en tredel av alle psykiatriske institusjoner som tvangsinnlegger pasienter, har enten utilstrekkelig personell eller uegnede bygninger. De tvangsinnlegger i dag på nåde fra Sosial- og Helsedirektoratet. De 30 institusjonene har kun fått midlertidig godkjennelse til å drive med tvang. Det vil si at de enten ikke har tilstrekkelig med personell, eller har en bygningsmasse som ikke egner seg. BEKYMRER

Uføre blir tvunget til sosialhjelp

Psykisk syke nektes uførepensjon fordi de ikke klarer å gjennomføre trygdeverkets krav til behandling. Det er grovt urimelig og urettferdig at mennesker som ikke kan arbeide på grunn av sykdom, skade eller lyte skal tvinges til å leve av sosialhjelp, mener konstituert sosialsjef i Mandal kommune, Eivind Vestøl. Uføretoppen

Psykiske lidelser blant barn og unge

Søk hjelp - signaler...
Disse lidelsene er underdiagnostisert, og altfor mange får ikke den hjelpen de har behov for, sier professor i barne-og ungdomspsykiatri ved Haukeland sykehus, Jofrid Alice Nygaard.

Psykiske lidelser blant barn og unge

Søk hjelp - signaler...
Disse lidelsene er underdiagnostisert, og altfor mange får ikke den hjelpen de har behov for, sier professor i barne-og ungdomspsykiatri ved Haukeland sykehus, Jofrid Alice Nygaard.

Sider

Abonner på RSS - Annet