Arkiv

Folkehelseinstituttet: Økt risiko for angst og depresjon ved langvarig koronasykdom

Hav

Langvarig koronasykdom medfører økt risiko for angst og depresjon.

Bergen kommune: Ukraina og vår beredskap

Utsikt fra fjell på Osterøy

Nytt kurs i oktober for kvinner i voldelige og vanskelige forhold

Informasjonsplakat om kurs for kvinner i voldelige og vanskelige forhold

Informasjonssenteret Hieronimus har sammen med psykologspesialistene Kari Lossius og Nina Elin Andresen, tidligere lensmann og politiinspektør Harald Andersen og psykiatrisk sykepleier Unn Else Krywinski gleden av å informere om at det starter nytt kurs i oktober. 

Påmelding kan skje gjennom telefon 402 33 936, epost: hinforma@online.no eller ved å skrive til oss:

Informasjonssenteret Hieronimus, Boks 32, 5821 Bergen.  

Kurset går over 10 kvelder 

Kurset er gratis 

Arbeidarpartiet om tvang i psykiatrien

Stokkand

Her er svar frå Arbeidarpartiet 10. september 2021 kl. 16.57 om tvang i psykiatrien, og om dei meiner det same som då Støre svara Hieronimus i 2017. Me har fått løyve frå Ap til å publisera dette.

==============================================================

Takk for mail, Arve.

Dessverre har verken Jonas eller Ingvild sjans til å handtere e-post i desse dagar, alt går i eitt, og sjølv vi i bakkemannskapet er ganske så nedlessa.

Eg kjenner ikkje til at vi har endre syn sidan Jonas svarte deg i 2017. Eg sjekka med ein travel fagrådgivar på helse, som skriv:

Raudt svarar om tvang i psykiatrien og velferdsordningar

Foss

Her fylgjer e-posten me fekk frå Raudt torsdag 9. september 2021 kl. 09.00 om tvang i psykiatrien, psykologiske lågterskeltilbod for studentar, uføretrygd og det å retta opp velferdskutt. Me har innhenta samtykke frå Raudt til å leggja ut e-posten på nettsida vår.

==============================================================

SV om tvang i psykiatrien

Steinsdalsfossen

Me har fått svar frå SV v/Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsmann, om tvang i psykiatrien. Han har godkjent at me får publisera svaret hans, som kom torsdag 9. september 2021 kl. 11.48:

==========================================================

Hei, Arve

Tusen takk for viktige innspill som vi tar med oss til neste Stortingsperiode og i forhandling med andre partier.

Arbeidarpartiet og blåreseptordninga

Snødekt fjell

Me har sendt e-post til Arbeidarpartiet på Stortinget om blåreseptordninga, sjå svaret frå dei nedst i denne artikkelen. Ap har samtykt i at dette vert publisert.

Dette var e-posten som vart send torsdag 26. august 2021 kl. 23.00:

=====================================================

Hei!

Dette er ei sak som gjer oss svært urolege om det skulle verta ein realitet. Ruth Grung stilte eit skriftleg spørsmål i september 2016 der ho føreslo at ein berre kan få utlevert ein månads forbruk av medisinar på blå resept:

Fribeløpet for uføre truga

Steinsdalsfossen

Her legg me ut høyringsfråsegna frå Hieronimus om fribeløpet for uføre som kan arbeida litt utanom trygda:

Svar på høyring om «forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger»

Vaksinert og står fortsatt på beina

Eva med hund

Jeg er den største pysen jeg vet om når det gjelder å skulle gå til nye situasjoner som ikke har garantert og dokumentert utfall pluss tusen forsikringer utenom om at det vil ende bra… og aller helst dokumenterte resultat.

VGs artikler om psykolog og serieovergriper Sverre Varhaug

Tegning av psykolog

VG har hatt en rekke med artikler om psykolog Sverre Varhaug, som begikk grove seksuelle overgrep mot sine pasienter over tre tiår. Avisen har også hatt en lederartikkel med overskriften «Dukkemannen må granskes!» og en kommentar av Shazia Majid med overskriften «Ta ansvar, be om unnskyldning»

Sider

Abonner på RSS - Arkiv