Barn og Ungdom

Frykt er en del av oppveksten

Redsel og angst er kjente fenomener i barnets verden- Psykologisk forskning viser at frykt såvel som glede og sinne er blant de aller første nyansene som utkrystaliseres i spedbarnets følelsesliv.

Grovt sett viser det seg å være slik at frykt for konkrete ting og hendelser opptrer først, mens frykt for at noe ubehagelig skal skje i fremtiden, først opptrer i slutten av det første leveåret. Barnet er da modent nok til å forestille seg et framtidig hendelsesforløp og huska hva som kan ha skjedd i lignende situasjoner.

Symptomene på angst begynner ofte i barndommen

Svært mange som i voksen alder har utviklet angst forteller at de allerede i barndommen hadde symptomer som de ikke fikk verken forståelse eller hjelp for. De mener at om hadde hjelpen kommet i tide ville mange av problemene i voksen alder ha vert unngått.

Abonner på RSS - Barn og Ungdom