Behandling

Hypnose i behandling av angst og smerte

Hypnose er en ramme for behandling som her i Norge kun kan bli brukt av lege eller psykolog. Hypnose er altså egentlig ikke noen behandling i seg selv, men man kan bruke ulike behandlingsteknikker innenfor denne rammen. For at man skal kunne bli hypnotisert er det nødvendig at forholdet mellom klient og behandler bærer preg av tillit og samarbeid. Det er umulig å hypnotisere en som ikke selv ønsker det. Å være hypnotisert, eller i trance, er som regel en positiv og behagelig opplevelse hvor man kan glemme både tid og rom.

Valg av terapeut

De fleste som en eller annen gang i sitt liv har hatt behov for psykologisk hjelp, vet at den overskriften jeg har valgt til dette innlegget er illusorisk. Dessverre er det ofte slik at en hjelpesøkende ikke fritt kan velge sin terapeut. Denne situasjonen fører til visse problemer både for klienten og terapeuten.

Lysets helbredende kraft

Lysbehandling av vinterdepresjoner har gitt gode resultater skriver Fred Holsten, professor dr.med., overlege ved Psykiatrisk institutt, Universitetet i Bergen/Haukeland Sykehus.

Psykologer og etikk

Vi presenterer her et intervju med tidligere leder av Psykologforeningens fag-etiske råd, Haldor Øvreide. Fag-etisk råd er psykologforeningens klageinstans, eller vaktbikkje. Vi intervjuet den gang Haldor Øvreide for å få vite litt mer om hva psykologer kan gjøre og ikke gjøre i regi av sin profesjon. Intervjuet ble gjort i 1992, men vi vil tro at dette fremdeles er gjeldende. Øvreide forteller her hva fag-etisk råd står for, og hvordan man kan komme i kontakt med denne instansen.

Å bli forelsket i terapeuten sin.

Hieronimus får mange spørsmål fra folk som er forelsket i terapeuten sin om hva de skal gjøre.

Om de skal slutte i terapi, fortsette, fortelle terapeuten om dette eller tie og håpe det går over.
I den forbindelse presenterer vi her en artikkel skrevet at psykolog Svein Otto Aarland
1.amanuensis på ped.sem UIB.

Artikkelen er klippet fra Bladet « Bare Angst».

Forholdet mellom klient og terapeut - «Det terapeutiske samvær»

Kan psykolog og klient ha et intimt seksuelt forhold, spør en kvinne.
Psykolog Svein Otto Aarland svarer:

Selvhevdelsestrening for mennesker med angst og depresjon

Mange mennesker sliter med selvhevdelse. Vi er ikke flinke nok til å sette grenser eller til å gi uttrykk for våre følelser og meninger. Vi er "snille" mennesker som setter våre egne behov og meninger til side, til fordel for å oppfylle krav og forventninger fra omgivelsene. I Bergen har det vært gjort et forsøksprosjekt med kurs i selvhevdelse. Foreløpige resultater har vist at det er fullt mulig å lære nye væremåter - å bli mer selvhevdende.

Selvreguleringsbasert og opplevelsesorientert vegetoterapi.

Denne artikkelen systematiserer og setter inn i en teoretisk sammenheng, den praktiske og intuitive viten som Prof. dr. med. Victor Lindèn har gitt meg i vårt over ni år lange samarbeid om vegetoterapi. Artikkelen beskriver metoder, setter de inn i en ramme av dialektisk tenkning, og knytter de opp til nyere spedbarnsforskning. Det presenteres noen tanker om seksualitet sett i lys av den vegetoterapeutiske tradisjon, og betrakt- ninger om den terapeutiske relasjon i lys av Bolwbys tilknytningsteori.

Psykologer og sykkelreparatører

Flere av oss husker sikkert Inge og Sten fra Dagbladets tidlige spalter. Psykologekteparet som figurerte som den gangs Dr. Ruth, som ikke lot seg målbinde, men som hadde svar på det meste omkring sex og samliv. Muligheten til sex med klienter er en helt alminnelig erfaring de fleste terapeuter blir stilt overfor, sier den danske psykologen Sten Hegeler. Han har opplevd at klienter har truet med å anmelde ham og lyve på han når de blir avvist…

Abonner på RSS - Behandling