Innføring i filosofi

Informasjonssenteret Hieronimus i samarbeid med filosof Jan Mogens Vårdal
starter kurset : Innføring i filosofi.
Kurset skal gi en grunneggende forståelse av hva filosofi er.
Alle kan forstå det som blir sagt uansett bakgrunn.
Det er ikke nødvendig å lese noe før du kommer på kurset.
Etter kurset vil det bli noe lettere å lese filosofiske bøker.
Opplegg for kurset :

Kunnskap og sannhet :
Hva som kjennetegner filosofisk forståelse og forståelse av verden.
Hva vi forstår med kunnskap - fra de gamle filosofene til i dag.
Hva vi forstår med vitenskapelig kunnskap.
Spørsmålet om det er mulig å ha sann kunnskap.

Galt og riktig :
Hvordan kan vi avgjøre hva som er galt og riktig.
Hvordan filosofene har prøvd å svare på dette.
En praktisk modell for moralske hverdagsproblemer.

Kritisk blikk på vår tenkning og kultur :
Bevisste og ubevisste for vår tenkning
Filosofi og makt
Kritikk den vestlige tenkningen

Psykologi og Filosofi:
Angstens betydning i filosofien
Eksistensialistisk filosofi og psykologi
Psykoanalyse og selvpsykologi

Utdyping av temaer etter ønske fra deltakere.

Kursstart medio mai.
Kurset går over 4 kvelder a 2 timer.
Kursavgift kr. 600,-
Det er innlagt pause.

PÅMELDING og informasjon : Tlf 40233936 / 55560304
hinforma@online.no

Artikkelategori: