Jonas Gahr Støre svarer Eva Rognvik

Eva Rognvik stiller spørsmål til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i BT 14. august 2013, utdrag:

«Antall ubehandlete psykisk syke pasienter har økt, og selvmordstallene er økende. Dere har fremmet et lovforslag om at alle som får helsehjelp skal få en prioritert dato for hjelp. Dette forslaget vil føre til enorme utfordringer på DPSsentrene som mange steder er sterkt underbemannet. Hvordan har dere har tenkt å håndtere lovforslaget? Er du klar over at dette i verste fall vil føre til innskrenket behandlingstilbud for pasienter?...»

Utdrag fra Støres svar samme dag:

Vi har gått fra de store asylene til en desentralisert struktur med distriktspsykiatriske sentre, ambulante team og bedre samspill mellom sykehus og kommuner. Målet er at psykisk syke skal få mer støtte og hjelp der de lever livene sine – i kommunen.

[…]

Du skriver at mennesker som søker hjelp ofte ikke får komme til før lidelsene har utviklet seg til å bli tunge og kroniske. Jeg er helt enig med deg at det ikke må være slik!

[…]

I år har jeg stilt krav til sykehusene om at antall tvangsvedtak skal reduseres med fem prosent. Etter ønske fra brukerorganisasjonene har jeg også stilt krav om at det skal legges til rette for medikamentfrie behandlingsalternativer.

 

Fra asyl til distriktspsykiatrisk senter

Artikkelategori: